Nicklas Meyer

Chief Operating Officer

Bemærkelser:

  • Forelæser i Online Marketing på kandidatniveau på CBS
  • Inviteret i TV2 News som ekspert i Facebooks algoritme, 2018
  • Oplægsholder Iværk&Vækst 2017

Nicklas er Chief Operating Officer i PL & Partners og den daglige leder af bureauet.

Nicklas sikrer, at de rette digitale strategier bliver udviklet, eksekveret og optimeret, og at vores kunder hele tiden er informeret om, hvad vi arbejder med, og evt. hvilke ændringer, vi foretager på kundens annonce set-up.

Dermed sikrer Nicklas kvaliteten, når nye udfordringer eller muligheder opstår, eller nye samarbejder etableres.

Nicklas har en bachelorgrad i BA European Business, og ved siden af sin daglige gang hos os i PL & Partners er Nicklas ekstern forelæser for cand.merc studerende i Online Marketing på Copenhagen Business School.