Kundecase

Verisure & Falck Alarm

Hvordan flytter man offline budgettet mod online, når vækst og erobring af markedsandele står på dagsordenen?

Verisure er nu 90 pct. digitale og investeringen i Facebook og Instagram er steget fra at være 10 pct. til nu at være 30-40 pct. af Verisures samlede investeringsmix og stadig opadgående.

Hvor Verisure førhen investerede i TV og radio for at nå deres vækstmål, har vi i samarbejde formået at bygge en kompleksitet på annonceringen på Facebook og Instagram, der skaber mere volumen end kan opnås med TV og radio – til en bedre pris.

Vi ledte efter en samarbejdspartner, der var de bedste i Danmark. Og i PL & Partners har vi fundet en partner, som passer rigtig godt til de krav og os som forretning.

Rasmus Carlsen

Marketingdirektør
Verisure

Verisure er det største alarmselskab i Norden og har næsten 3 millioner kunder i hele Europa. I organisationen tror man på, at det er en menneskeret at føle sig sikker. Denne vision har over 100.000 danskere, som dagligt bruger Verisures alarmer, købt sig ind på. Falck Alarm er en Verisure Alarm Partner, som tilbyder Verisures produkt og styres fra Verisures danske hovedkontor.

I samarbejde med Verisure, har vi formået at udnytte det fulde og uforløste potentiale af Facebook og bundet Verisures resterende solide marketingprocesser sammen med kanalens nuancerede annonceringsmuligheder.

Teamet hos Verisure har alle dage været enormt kompetente til at manøvrere deres digitale marketing, og vores opgave som bureau, da vi kom med på rejsen, var at optimere på den daværende opsætning og få det bedst mulige udbytte afannoncerings-mulighederne.

som bureau kunne vi tilbyde den faglige ekspertise og dybde som bevirkede, at kanalens potentiale blev udnyttet til fulde i samspil med Verisures allerede eksisterende marketingprocesser- og aktiviteter. Dette tilsammen har løftet Verisures digitale forretning til, hvor den er i dag.

Siden samarbejdets påbegyndelse er Facebook og Instagrams bidrag til konverteringer (leads) steget med 55 pct. Derfor udgør Facebook- og Instagram-annoncer nu 41.87 pct. af det samlede antal leads som Verisure generer. De er derfor også stoppet med TV og Radio ifbm. med den positive vækst fra social.

Samlet udvikling i index

184

Ad spend

190

Leads

87

CPL

Målsætning med Facebook som kanal ift. Verisures forretningsmodel

Verisures marketingindsats på alle kanaler tilpasser sig en lang kunderejse, hvor første touchpoint med kunden sker på Facebook. Verisures forretningsmodel er bygget op omkring deres call center og sikkerhedskonsulenter, og Facebooks rolle som kanal er at generere leads til de teams, der skræddersyr den optimale alarmløsning ud fra hver kundes behov.

Deres call center og sikkerhedskonsulenter har fokus på at opkvalificere disse leads, der opnås gennem Facebook. Pga. Verisures ambitiøse vækstmål har de derfor brug for en høj volumen af leads til en lav Cost per Lead, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Her er der tale om en svær udfordring.

Verisure havde i forvejen investeret massivt i kanalen, hvilket havde skabt et solidt fundament for at bygge videre på kanalens potentiale.

Resultaterne

Kompleksiteten ved Verisure og Falck Alarm
Opgaven var yderligere kompleks, fordi Verisure og Falck Alarm skulle vækstes samtidig som ét marked i Danmark. Begge virksomheder opererer med samme målgrupper, og der skulle derfor gøres en indsats for at undgå kannibalisering.

Hvad gjorde vi for at opnå målsætningen?

I starten var det vigtigt at få defineret og prioriteret de faser, der dannede udgangspunkt for det videre arbejde med betalt annoncering på Facebook og Instagram.

Første fase

Optimering af den nuværende opsætning

I første fase var vores fokus at optimere Verisures daværende annonceopsætning. Det startede med en dybdegående analyse af den historiske data af annoncekontoen samt kanalernes sammenspil.

De ting som vi så i analysen kombinerede vi med vores brede erfaring med andre performancebaserede samarbejder. Dette gav os et tilstrækkeligt datagrundlag, for at kunne eksekvere på en ny strategi med målsætningen om at løfte antallet af leads og samtidig opretholde en lav Cost per Lead.

Anden fase

Skalering med struktureret testforløb

I anden fase handlede det om vækst gennem et struktureret testforløb. Hos PL & Partners arbejder vi ud fra et fast framework, hvor vi inddeler Facebook-annoncering i 7 centrale søjler. Dette gennemtestede framework tillader os at blive dybdegående og have en nuanceret tilgang til annonceringen, hvor kundens kendskab til produkter, markeder og målgrupper spiller ind.

Ved at bruge vores framework, kan vi teste, hvilke tiltag som skalerer kundens annoncekonto. I et performancebaseret samarbejde som dette, er det helt essentielt, at der arbejdes med alle aspekter af annonceringen.

Det er meget sjældent tilstrækkeligt blot at øge budgettet. Det kræver en udbyggelse af opsætningen og at bruge Facebook og Instagram i samspil med andre kanaler – dette tilføjer dybde til annonceringen.

For Verisure betød det, at annonceringen bidrog positivt til deres call center, og at de leads som kom igennem Facebook-annoncering havde høj relevans. Frem for at fokusere på budgetforøgelse gennem nye budskaber og målgrupper, øges budgettet på tværs af en række forskellige tiltag i kontoen, hvilket indebærer at flytte fokus til opsætning, såvel som hvordan Facebook spiller ind i kunderejsen.

Tredje fase

Videreudvikling

I den tredje og sidste fase var der fokus på tiltag, der kan skabe videreudvikling i opsætningen. I vores arbejde afsætter vi ressourcer hver måned til at finde nye måder, der skaber endnu bedre resultater for vores kunder.

Facebook og Instagram er kanaler som kræver konstant udvikling, når man ønsker at skalere sin indsats på platformen, hvorfor det er vigtigt at løbende optimere på annonceopsætningen.

Hvis ens performance stagnerer, er det vigtigt at kigge på alle elementer i annonceringen, hvis ikke man vil overhales af konkurrenter. Med vores 7-step-framework sikrer vi, at vi altid arbejder med kunders annoncering som helhed og set i forhold til alle parametre af kundens forretning. På denne måde er vi i stand til at genkende de svage sider undervejs og løbende arbejder på at optimere dem.

Teamet

CEO & Partner

Mads Paaskesen

CPO & Partner

Nikolai Skouv Pedersen

Savner I et friskt pust?

Flere virksomheder sidder fast med deres annoncering og forløser aldrig deres fulde potentiale. Kontakt os for en uforpligtende snak – og se hvad I har til gode.